นักศึกษาคหกรรมร่วมแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ในงาน FASHION TOGETHER ครั้งที่ 5

ผลงานการออกแบบของนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และนักศึกษาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้แนวคิด Fairy Story & Me Collection

Fairy Story ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ที่เกิดความคิดสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจต่างๆ ในเรื่องราวเทพนิยาย fairy tale, ศิลปะนามธรรม abtract ผสมรูปทรงเรขาคณิต geomatric และรูปทรงของเหลี่ยมเพชร รูปแบบชุดเป็นแบบ ready to wear ที่สามารถใส่ได้จริงเน้นผลิตเพื่อการตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่น โดยใช้เทคนิคฮีสเพรสทรานเฟอร์บนผ้า, เทคนิคดิจิตอลปริ้น และการตัดต่อผ้า patch work

ME สิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่รวบรวมความรู้แต่ละวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 3 ปี สื่อออกมาในรูปแบบ Dress on Street โดยปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความ Enjoy ในการแต่งกาย เพื่อบ่งบองความเป็นตัวตนเหมือนกับตัวเรา มีความแตกต่าง ทางความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง จึง พรีเซ้นชุดออกมาในรูปแบบ ชุด Cocktail ที่ผู้หญิงสามารถสวมใส่แล้วเกิดความมั่นใจ มีสไตล์ บ่งบอกถึงรสนิยมและความเป็นตัวของตัวเอง ของผู้หญิงในยุคสมัยนี้

เนื้อหาและภาพ : www.thaicatwalk.com

fashion 1 fashion 2 fashion 3 fashion 4fashion 5fashion 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *