นศ.ราชมงคลพระนครเจ๋ง!! ชนะเลิศประกวดภาพถ่ายนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายทศพล เกตุจำรูญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 12 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Prize-Winners) ในหัวข้อเย็น/COOL ชื่อผลงาน COLOR OF COOL (สีสันของความเย็น) ซึ่งนายทศพล เกตุจำรูญ จะเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 นี้

ภาพ http://www.photo.su.ac.th/

12657413_1069772213075093_7082371323702615926_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *