ชมรมศิลปะการแสดง โชว์ศักยภาพในงานเลี้ยงรุ่น วปอ.

S__29532199

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบโอกาสให้ทีมงานศิลปะการแสดง ทั้งทีมผู้ฝึกสอนและนักศึกษาได้แสดงศักยภาพของราชมงคลพระนครให้ปรากฏต่อสาธารณชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกฝนความชำนาญด้านการแสดง พร้อมพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกต่อหน้าประชุมชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ วปอ.มส.รุ่น 1-7 ณ สโมสรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

S__29532196S__29532197S__29532198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *