ชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จัดอบรมฟรีในโครงการ “สืบนาฏสานศิลป์ มทร.พระนคร”

banner003

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทั่วไป ทุกระดับชั้นปี ไม่จำกัดเพศ เข้าร่วมฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้าน-พื้นเมือง และนาฏศิลป์สากล จัดอบรมเรียนฟรีทุกวันศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น. จัดโดย ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ใต้ถุนอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยเริ่มเปิดฝึกอบรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ติดต่อลงชื่อได้ที่ ประธานชมรมศิลปะการแสดง นายกันตพัช เจริญ (ลูกนัท) โทร 094-670-9837 /Line id : 0946709837 และรองประธานชมรมศิลปะการแสดง นางสาวเนศธิดา พรึงมณี (โมเม) โทร 097-923-4911 /Line id : momay_19293

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *