คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (งานบริการวิชาการแก่สังคม) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 25 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้สนใจสมัครที่ งานบุคลากร ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดที่ www.mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *