ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยสมัครด้วยตนเองที่คณะจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-665 3777 ต่อ 6409

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *