กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี งานกีฬา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพลศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-665-3555 ต่อ 6061-6066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *