ราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมเดินการกุศล นำรายได้ทูลเกล้าฯ

DSC_0332

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559 เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเพื่อแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังนำรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดเริ่มต้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภายในงานมีการจับหางบัตรเดินการกุศลฯ เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมทำบุญซื้อบัตร ผลการจับรางวัลใหญ่ดังนี้

โทรทัศน์ ได้แก่ นายพงศกร นัดทะยาย

ตู้เย็น ได้แก่ อาจารย์เชาวลิต อุปฐาก

ไมโครเวฟ ได้แก่ อาจารย์มิลลิกา จงจิตต์

เครื่องดูดฝุ่น ได้แก่ นางสาวกาญจนากร บุญเนื่อง


DSC_0333
DSC_0337 DSC_0340 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0348 DSC_0360 DSC_0361 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0368DSC_0374DSC_0377DSC_0386

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *