ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึกถึง “พระคุณครู” ด้วยบทเพลง “บูชาครู” เพลงของ ม.ราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร น้อมรำลึกถึง
“พระคุณครู” ด้วยบทเพลง “บูชาครู” เพลงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขับร้องโดย คุณวินัย พันธุรักษ์ และคุณนรีกระจ่าง คันธมาศ
ประพันธ์คำร้องโดยคุณสุรักษ์ สุขเสวี
ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *