ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม workshop สำหรับผู้เข้าประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016

DSC_2302

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด กิจกรรม workshop สำหรับผู้เข้าประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016 โดยได้รับเกียรติ คุณกรุณา ฐิตะภวังค์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องท่วงท่าอิริยาบท ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้อง 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

DSC_2307DSC_2288

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *