ราชมงคลพระนครเข้ารอบ 10 ทีม แข่งขันทักษะทางบัญชี

S__47866011

นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก 150 ทีม ทั่วประเทศไทย ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (Thailand Accounting Challenge 2016) ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี

S__47857791S__47857680 S__47857682S__47866000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *