ราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมเดินการกุศล นำรายได้ทูลเกล้าฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเดินการกุศล เพื่อนำรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 07.00 – 10.00 น. โดยมีจุดเริ่มต้นหอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โดยใช้เส้นทางการเดิน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสามเสน ถึงแยกสี่เสาเทเวศร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีอยุธยา มุ่งตรงไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเดินไปถึงแยกอู่ทองใน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชวิถี มุ่งตรงแยกสะพานซังฮี้ และเลี้ยวซ้ายกลับมายังราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *