อธิการบดีและคณะผู้บริหารราชมงคลพระนคร เข้ากราบนมัสการ พระเทพคุณาภาณ์ (เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร) เนื่องในวันปีใหม่

DSC_2970

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พระเทพคุณาภาณ์ (เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร) เนื่องในวันปีใหม่ พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

DSC_2941DSC_2953DSC_2975

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *