มวยไทยสมัครเล่น ราชมงคลพระนคร ซิวเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป คำหลาย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นักกีฬามวยไทยสากลสมัครเล่น ประเภทบุคคลชาย รุ่นเวลเตอร์เวทน้ำหนักเกิน 63.5 กิโลกรัม และไม่เกิน 67 กิโลกรัม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับ “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ สนามมวยชั่วคราว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายประดิษฐ์ พยุงวงศ์ เป็นผู้จัดการทีม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ เป็นผู้ฝึกสอน และนายมงคล คำสุวรรณ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาประเภทอื่นๆ สู้ศึกในครั้งนี้ และนำเหรียญแห่งชัยชนะ นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *