ผู้บริหารราชมงคลพระนครนำทีม สวัสดีปีใหม่เลขธิการฯ สกอ.

DSC_4559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำทีมผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

DSC_4553DSC_4569DSC_4606DSC_4608

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *