ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม RMUTP English Camp 2016

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกคน เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2559 ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ หรือโทร 02 282 0014

12544642_1104681316208633_378677816_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *