เชิญชวน!! ชาวราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

unnamed

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมพิธีถวายอศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นต่อเนื่องเสมอมาและมีการมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Poster-Line-Father_แก้ไข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *