ราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมเปิดศูนย์ bike for DAD

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมพร้อมจัดพื้นที่ให้บริการในกิจกรรม”ปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD”โดยเปิดศูนย์เป็นสถานีบริการในพื้นที่จัดกิจกรรมประกอบด้วย ศูนย์พณิชยการพระนคร ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์ชุมพรเขต ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และศูนย์เทเวศร์ ซึ่งจัดเป็นสถานีพระราชทานเลี้ยงประกอบด้วย
1.น้ำดื่มพระราชทาน
2.อาหารว่างพระราชทาน
3.อาหารปรุงสดพระราชทาน
4.หน่วยซ่อมบำรุงรถจักรยาน
พิเศษ!!
1.สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจจัดให้มีบริการ “นวดเพื่อสุขภาพ” (บริการท่านละ 10 นาที)
2.สำหรับศูนย์เทเวศร์ เปิดบริการซ่อมบำรุงจักรยาน ตั้งแต่ 10 – 11 ธันวาคม 2558 เริ่ม 10.00-17.00 น.
ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมผลิตSnack box อาหารว่างทรงเลี้ยง กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน จำนวน 105,000 กล่อง สำหรับงาน “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ด้วย

S__35168267 S__35168268 S__35168269 S__35168270

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *