ราชมงคลพระนคร รับมอบเสื้อทรงพระราชทาน พร้อมด้วย เข็มกลัด และสายรัดข้อมือ ในกิจกรรม Bike for DAD

S__19193935

          รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานเสื้อ Bike for DAD พร้อมด้วยเข็มกลัด และสายรัดข้อมือ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอำนวยการ กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ bike for DAD เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดศูนย์บริการอาหารทรงพระราชทานเลี้ยง ได้แก่ อาหารว่าง น้ำดื่ม และอาหารปรุงสด นอกจากนั้น ม.ราชมงคลพระนคร ยังจัดบริการพิเศษ โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานสำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Bike for DAD ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้อีกด้วย

          อนึ่ง ศูนย์บริการของ ม.ราชมงคลพระนคร มี 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศูนย์เทเวศร์ สำหรับ ประชาชนทั่วไปและนักปั่นจักรยานที่สนใจใช้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร โทร.081 904 6003

        ข่าว : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *