ราชมงคลพระนคร ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

DSC_0133

ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Paresh Narayan,Co-Directorจาก Centre for Economics & Financail, Deaking University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเข้าเยี่ยมชมราชมงคลพระนครเพื่อเจรจาเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการนานาชาติและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

DSC_0117DSC_0128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *