ราชมงคลพระนคร ชวนอบรบนักจัดรายการวิทยุฟรี

สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา (FM 90.75 MH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมโครงการ “วัยมันส์โชว์พาวว์ (make sound spot radio)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีคุณไพศาล แก้ววิเศษ นักจัดรายการวิทยุสบายดีเรดิโอ (FM 88.5 MH) ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเลือกใช้เสียงประกอบโฆษณาทางวิทยุ การเขียนบทโฆษณาทางวิทยุ การผลิตโฆษณาทางวิทยุ การนำเสนอผลงานทางวิทยุ เป็นต้น ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6511

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *