ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมอบรมการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับบุคลากร

 

DSC_9009

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมบุคลากรสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และคุณมินดา นิตยวรรธนะ พิธีกรมากความสามารถจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เป็นวิทยากรให้กับบุคลากร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

DSC_9073 DSC_9074DSC_9056 DSC_9017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *