ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา

DSC_9898

                รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ พิธีการประกอบด้วยกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีเกียรติจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา มทร.พระนคร

                ในโอกาสนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมพิเศษ คือการประกวดพูดสุนทรพจน์เทิดพระอัจฉริยภาพแห่งพระผู้เป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ โดยอธิการบดีได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับมัธยม ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมคนไทยถึงรักในหลวง” และระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “พ่อแห่งแผ่นดิน” ซึ่งได้จัดการประกวดและตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ครูภาษาไทยประกายเพชร พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์ พงศ์อารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ ครูภาษาไทยดีเด่น ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสิน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายณัฐพล ทุมทอง จากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และ ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นายแมน คล้ายสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านมทร.พระนคร นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลชมเชย ทั้งนี้ มีสื่อมวลชนจากช่อง U Channel ให้ความสนใจร่วมบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลำดับต่อไป

ข่าว : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

151204-Father_Day-0032
151204-Father_Day-0015 DSC_9889151204-Father_Day-0073151204-Father_Day-0051 151204-Father_Day-0074 151204-Father_Day-0080

151204-Father_Day-0105151204-Father_Day-0097DSC_9946151204-Father_Day-0106151204-Father_Day-0102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *