ราชมงคลพระนครร่วมหนุนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

12380533_909671479119155_1003384367_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความร่วมมือใช้พื้นที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ภายใต้กิจกรรม  “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ณ ลานพระราชวังดุสิตและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยจัดพื้นที่ให้บริการถึง 3 จุด ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ศูนย์พณิชยการพระนคร และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งในแต่ละศูนย์จัดเป็นสถานีพระราชทานเลี้ยง อาทิ น้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารปรุงสดพระราชทาน

นอกจากนี้ราชมงคลพระนครอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีบริการ “นวดเพื่อสุขภาพ” ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดศูนย์ซ่อมจักรยาน เติมลมยางและเช็คสภาพจักรยานฟรี  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ระหว่างวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เทเวศร์

ด้าน นายสุธิชาญ เด่นกิจกุล นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมาร่วมเป็นอาสาสมัครซ่อมจักยานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนตัวได้รับผิดชอบในเรื่องของตรวจเช็คสภาพจักรยานและเติมลมยาง แม้จะเป็นหน้าที่เล็กๆ แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและได้นำความรู้จากการเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกก็จะอาสาร่วมงานอีก

ขณะที่ นางอังศนา กล่อมกลิ่น วัย 53 ปี อาชีพแม่บ้าน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม bike for DAD กล่าวว่า “บ้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี แต่ลงทะเบียนเพื่อมาร่วมปั่น ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อเข้ามาใช้บริการสถานีพระราชทานเลี้ยง บริเวณศูนย์เทเวศร์ รู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งการให้บริการอาหาร น้ำดื่ม ไอศครีม หรือแม้แต่การเช็คสภาพจักรยานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระเบียบอย่างมาก พร้อมกับมีบริเวณร่มไม้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นั่งพักผ่อนที่นี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่รู้สึกประทับใจ”

ทั้งนี้ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมจักรยานที่ทางราชมงคลพระนครได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร พร้อมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และให้บริการต่างๆ อย่างเรียบร้อย สามารถสร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วไป

DSC_0024 DSC_0035 DSC_0043 DSC_0069 DSC_8771 DSC_8793 DSC_8802 DSC_8814 DSC_8870 DSC_8872 DSC_8900

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *