ราชมงคลพระนครจิตอาสา ร่วมโครงการ “เติมน้ำใจ แต้มสีให้โรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติ

แต้มสีให้โรงเรียน 2

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โดยนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดและทาสีปรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการ “เติมน้ำใจ แต้มสีให้โรงเรียน” ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค (ในอุปถัมภ์มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2558

กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมน์พรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

แต้มสีให้โรงเรียน 1 แต้มสีให้โรงเรียน 4 แต้มสีให้โรงเรียน 3 แต้มสีให้โรงเรียน 5 แต้มสีให้โรงเรียน 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *