นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ U-Station “สถานีในฝัน”

IMG_6646

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร นำโดย อ.มาโนช หลักฐานดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ อ.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาให้สัมภาษณ์ U-Station “สถานีในฝัน” เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการแนะนำคณะและมหาวิทยาลัย ในรายการ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” เผยแพร่ทางช่อง ETV และ NBT วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

IMG_6647

IMG_6662IMG_6672

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *