นักศึกษาสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร คว้าเยาวชนดีเด่นรับโล่จากนายกรัฐมนตรี

S__21970993

ขอแสดงความยินดีกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ในโอกาสที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยจะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อนึ่ง นางสาวพลอยนภัส อนันต์เดชจิรกุล เป็นนักกีฬาเยาวชน ประเภทแบดมินตัน เป็นนักศึกษาทุนตามโครงการนักกีฬาช้างเผือกของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลงานดีเด่นทั้งในกีฬาแห่งชาติ และกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *