คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมร้องด้วยใจ ด้วยบทเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”

S__121528330

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมร้องด้วยใจ ด้วยบทเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” จัดโดยบริษัท ดับเบิ้ลยู ไอ ที เอส จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

S__121528332S__121528333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *