คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ”

S__13983754

                คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดี เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และบริเวณนอกคณะ

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

11222397_566468563517878_5879660797585363529_n 12294803_932738680140945_2237014907411934466_n 12311101_932738766807603_7897566352118399094_n 12311310_932738793474267_1274379144174448654_n 12308500_932738750140938_4236566763720673531_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *