นักศึกษาจีน สานสัมพันธ์สืบสานประเพณี “ลอยกระทง”

12240080_979418575461640_1898753138699947274_n

อาจารย์สุกัญญา เจียมวิเศษ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์เพ็ญพิมล ทุมประเสน ได้จัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์เพ็ญพิมล ทุมประเสน ได้สาธิตวิธีการทำกระทงจากดอกบัว ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมกันทำกระทงด้วยความสนุกสนาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

12248156_979418112128353_1334523023745369464_o 12240285_979418435461654_2609768851814288598_o 12239173_979418425461655_8887625548844081083_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *