เชิญชวน!! นักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง ร่วมคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

เชิญชวน!! นักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง ร่วมคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558  โดยนักกีฬาหญิงรายงานตัวเวลา 16.00 น. นักกีฬาชายรายงานตัวเวลา 18.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฉัตรฤดี สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้จัดการทีม
โทร 094-483-3785 หรือ 086-789-4644

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *