อธิการบดี ราชมงคลพระนคร มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย

12200428_893807907372179_1129139285_n

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มอบเงินช่วยเหลือ นายธนารักษ์ คำโท (โบ๊ต) นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักศึกษา ชั้นปี 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เงินจำนวนดังกล่าวได้รับจากส่วนขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา, อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *