ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

DSC_9201

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2558

DSC_9217DSC_9224DSC_9237DSC_9202 DSC_9226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *