ราชมงคลพระนคร จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถรับจ้างฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถรับจ้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 14-15, 21-22 และ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จำนวน 30 คน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 665 3777 ต่อ 6762 หรือ โทร. 02 280 7919

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *