ราชมงคลพระนครโชว์ฝีมือ จัดอบรมทำอาหารไทย

S__8028166 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทยแก่นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจโรงแรม Hotel Management) โรงเรียน ลา โรแชล (la Rochelle business school) ประเทศฝรั่งเศส และคุณวีรศักดิ์ เรียงศิริวัฒน์ ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์การปรมาณูเพื่อสันติภาพ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวชS__8028173S__8028172S__8028171

S__8028169S__8028167

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *