ราชมงคลพระนครร่วม “ปั่นกัน กั้นโกง” หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่

94351

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ส่งนักศึกษาพลังหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง ครั้งที่ 2” ประจำปี 2558 พร้อมให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงพลังของภาคการศึกษาในการต่อต้านครั้งนี้ ซึ่งการปั่นจักยานครั้งนี้นำโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีจุดเริ่มต้นจาก สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์และสิ้นสุดที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.5 กิโลเมตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

94368 94364 94365 94353 94354 94356 94361 94362 94360 94359 94358 94357 94355 94349 94350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *