ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเปิดตัว “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต”

12208107_893860487366921_485864118_n

ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์, ว่าที่ร้อยตรีธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา, นายเกียรตินันต์ ลงทอง นายกองค์การนักศึกษา, คณะกรรมการบริหาร และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมในงานเปิดตัว “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ และ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ) กล่าวรายงาน สำหรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกผังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมในกับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

12204672_893861977366772_2142189919_n 12212248_893861984033438_796146263_n 12212500_893862000700103_1177091693_n 12200569_893862004033436_69414347_n 12200961_893861997366770_211980056_n 12207692_893862017366768_908953668_n 12202381_893862010700102_2134888303_n 12212200_893861974033439_1371951621_n 12212228_893862007366769_2108153343_n 12202094_893862320700071_858947748_n 12212543_893862357366734_678206320_n 12208223_893862777366692_596649647_n 12202185_893862784033358_41011254_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *