ราชมงคลพระนคร ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

DSC_7662-

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *