ราชมงคลพระนคร รับโล่เชิดชูเกียรติจาก สกอ. ในฐานะสถาบันการศึกษารางวัลพระราชทานนักศึกษาพิการ

 

DSC_8309

รองศาตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยนายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาผู้พิการทางสายตา จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DSC_8215DSC_8271DSC_8282DSC_8295DSC_8185DSC_8316DSC_8330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *