ปิดฉากอย่างสวยงาม พระนครเกมส์ครั้งที่ 10 บริหารฯ เจ้าเหรียญทอง

DSC_6618

 

ปิดฉาก “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 10″  โดยผลสรุปของการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่
1.คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ (28 ทอง 15 เงิน 11 ทองแดง)
รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ (9 ทอง 9 เงิน 14 ทองแดง)
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทอง 8 เงิน 9 ทองแดง)
2.กองเชียร์
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3.ผู้นำเชียร์
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
4.ขบวนพาเหรด
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.ผู้อัญเชิญป้ายคณะ
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
6.ผู้อัญเชิญธงคณะ
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รองอันดับ 2 ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ซึ่งทุกความสำเร็จ ล้วนมาจากการวางแผนที่ดี ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความพยายามหมั่นซ้อมและฝึกฝน ล้มเพื่อลุก เรียนรู้จากความถูก-ผิด…ล้วนคือบทเรียนและประสบการณ์ที่ดี ด้วยความเพียรและอดทน…จนสำเร็จ คือ “ความภาคภูมิใจ” และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตบนโลกแห่งอนาคตและอาชีพจริง

ที่มา : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

DSC_6553 DSC_6591 DSC_6609DSC_6638 DSC_6672 DSC_6683 DSC_6723 DSC_9068 DSC_6858DSC_6815DSC_6834 DSC_6835 DSC_6837 DSC_6844 DSC_6845DSC_6922DSC_9071 DSC_9090DSC_9057DSC_9058 DSC_9059 DSC_9060 DSC_9061DSC_9088DSC_6935 DSC_9107 DSC_9109 DSC_9112 DSC_9114 DSC_9116 DSC_9118 DSC_9121 DSC_9123 DSC_9126  DSC_9132 DSC_9134 DSC_9137 DSC_9138 DSC_9140 DSC_914612205074_892732600813043_1661216250_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *