กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 ร่วมกิจกรรมบวชป่าเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เรียนรู้ระบบนิเวศเขาหินปูนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหางนาค และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ พื้นที่อุทยานสวนหินพุหางนาค จ.สุพรรณบุรี

_MG_7988- _MG_8008- _MG_8030- _MG_8053- _MG_8057- _MG_8066- _MG_8120- _MG_8121- _MG_8131- _MG_8181- _MG_8199- _MG_8318- _MG_8322- _MG_8337- _MG_8352-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *