คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 3 ในการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์

74803

……….คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย นำกระทงเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์กระทงโดย ชัชพงศ์ เทพรัตน์ นักศึกษาชั้นที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ งานนี้ควบคุมโดยอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร งานนี้จัดโดยสำนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

233472233471952612295085

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *