คณะสื่อสารฯ และคณะบริหารฯ ร่วมกับ 3 หน่วยงานชั้นนำ จัดโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

ป้าย อบรม SME Ebasic_SMRL_4x1m-01คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) เดินหน้าเสริมศักยภาพเอสเอ็มอีไทย นำธุรกิจสู่โลกออนไลน์แบบมืออาชีพ จัดโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ Intel @Entrepreneurship Basic การเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ริเริ่ม พัฒนาและการบริหารจัดการธุรกิจ เน้นหลักการสำคัญที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้แบ่งระยะการจัดอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่าน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1501 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับผู้ผ่านการอบรม สามารถซื้อสินค้าและบริการด้านไอทีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจได้ในราคาพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่http://goo.gl/TPKjqJ หรือสำรองที่นั่ง โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6863, 6870 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.mct.rmutp.ac.th

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *