คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 – 15.30 น.  ณ งานบุคลากร (อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L302) คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-665-3500 ต่อ 2108, 2109 หรือ www.bus.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *