คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา”

 

DSC_8979

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์อย่างคุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

DSC_8947

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *