คณะบริหารธุรกิจเปิดรับพนักงานลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถขอรับ-ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือสนใจสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร อาคารพร้อมมงคล ชั้น 3 ห้อง L302 คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตพณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *