ขอเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในการขอบคุณ และเชิดชูเกียรติพล.อส.สิทธิชัย กรณีช่วยชีวิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในการขอบคุณ และเชิดชูเกียรติพล.อส.สิทธิชัย พิทักษ์พงศ์ นายทหาร สังกัด ร.1 พัน4 กองพันมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *