ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง จริยธรรม ความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Ethics, Happiness and Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.sep2015.org ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *