ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up)

ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *