การสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา”

………โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *